Stezka korunami stromů Lipno / Média a partneři / Tiskové zprávy / Krajská soutěž HZS Jihočeského kraje v disciplínách TFA, Lipno nad Vltavou

Krajská soutěž HZS Jihočeského kraje v disciplínách TFA, Lipno nad Vltavou

V pátek 13. září 2013 se uskuteční krajské kolo Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v soutěži TFA. Pořadatelem letošního klání je územní odbor Český Krumlov.

Netradiční soutěž, která se koná vždy jednou za dva roky, bude letos probíhat v areálu Aktiv parku Lipno. V atraktivním prostředí Stezky korunami stromů budou pro soutěžící přepraveny náročné disciplíny, jež budou zakončeny výstupem na rozhlednu.

Název „TFA“ pochází z anglického „Toughest Firefighter Alive, volně přeloženo „nejtvrdší hasič přežívá“. Závodníci soutěží jak v jednotlivcích, a to v kategoriích do 34 let a  35 let a více, tak ve družstvech za jednotlivé územní odbory. Soutěžní týmy mají maximálně pět závodníků, do celkového hodnocení družstev se započítávají časy nejlepších tří.

Každý ze soutěžících startuje v předepsané výstroji, kterou je kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, přilba, zásahové rukavice a zásahová obuv, s nasazeným dýchacím přístrojem v pohotovostní poloze.

Časový průběh:

8:00 – 8:30 hod. prezence družstev a sboru rozhodčích
8:30 – 9:00 hod. instruktáž rozhodčích a soutěžních družstev
9:00 – 9:30 hod. nástup soutěžních družstev, slavnostní zahájení soutěže
9:30 hod. zahájení soutěžních pokusů
15:00 hod. předpokládané ukončení soutěže

Disciplíny TFA, které musí každý závodník splnit:

Trať soutěže je rozdělena do 4 úseků, jednotlivé disciplíny plní soutěžící plynule od 1. do 4. úseku bez přestávky.

První úsek:

 1. disciplína „Běh s požárními hadicemi“
  • spočívá v rozvinutí dvou hadicových vedení s proudnicemi na určenou vzdálenost, a to v minimální délce 35 m. Hadice jsou předem připraveny a ve vymezeném prostoru složeny do harmonik. Každé vedení je tvořeno dvěma spojenými hadicemi B a proudnicí B.
 2. disciplína „Sbalení dvou hadic B“
  • spočívá ve smotání dvou hadic B a jejich vložení do boxu;

Průběh 1. úseku - od startovní čáry soutěžící běží na stanovenou vzdálenost k přistavené cisterně a k ní připojí dvě hadicová vedení. Následně obě hadicová vedení uchopí za proudnice a bez rozpojení rozvine tak, aby mohl položit obě proudnice na značky umístěné ve stanovené vzdálenosti. Poté se závodník přesune po trati a smotá dvě hadice typu B, položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče a uloží je do boxu tak, aby z něj žádnou částí nepřečnívaly. Potom doběhne do cíle úseku.

Druhý úsek:

 1. disciplína „Hammer box“
  • spočívá v provedení 60 úderů palicí v hammer boxu
 2. disciplína „Pneumatika“
  • spočívá v převracení pneumatiky kola ve vyznačeném prostoru oběma směry celkem desetkrát
 3. disciplína „Figurína“
  • spočívá v uchopení figuríny (úchopem obouruč zezadu – zákaz za nohy, hlavu apod.) a jejím přemístění na vzdálenost 40 metrů
 4. disciplína „Bariéra“
  • spočívá v překonání dvoumetrové bariéry

Průběh 2. úseku -  od startovní čáry úseku soutěžící doběhne k hammer boxu, uchopí obouruční palici a provede 60 úderů do jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté palici odloží na určené místo na zem nebo ponechá v hammer boxu, běží k pneumatice kola, kterou v daném úseku převrátí celkem desetkrát, doběhne k figuríně, uchopí ji a přemístí koridorem do stanovené vzdálenosti a kolem kuželu zpět a položí ji na stanovené místo, běží k bariéře, překoná ji a doběhne do cíle úseku.

Třetí úsek:

 1. disciplína „Kanystr“
  • spočívá v přenesení kanystrů 25 kg na vzdálenost 40 metrů
 2. disciplína „Monitor“
  • spočívá ve spojení proudnice s monitorem

Průběh 3. úseku - po startu závodních uchopí dva kanystry a přenese je na danou vzdálenost. Běží k monitoru a spojí proudnici s monitorem. Poté pokračuje do cíle úseku.

Čtvrtý úsek:

 1. disciplína „Výběh po schodišti“
  • spočívá ve výstupu po schodech na vrchol 40 metrové věže

Průběh 4. úseku - soutěžící od startu úseku běží do prostoru Stezky korunami stromů, kde pokračuje výstupem po točitých schodech až na vrchol rozhledny.

Absolvování závodu je pro soutěžící extrémně náročné. Přijměte naše pozvání, slibuji Vám zajímavou podívanou.

Den požární bezpečnosti 2013

Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašuje na den 13. září Den požární bezpečnosti. Vyhlášené datum není náhodné. Každoročně se jedná o pátek, na nějž připadá 13. den v měsíci. Letošní rok připadá „pátek třináctého“ na září.

Česká asociace hasičských důstojníků pravidelně vyzývá k účasti na Dni požární bezpečnosti profesionální i dobrovolné hasiče, orgány státní správy a samosprávy, občanská sdružení, veřejně prospěšné a jiné organizace působící na úseku požární ochrany.

Cílem akce je zejména předání informací o činnosti hasičů, podtržení významu jejich činnosti formou propagace a předání preventivních informací využitelných při předcházení požárů a jiných mimořádných událostí, omezení jejich následků, případně likvidaci.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje propojil připomenutí Dne požární bezpečnosti s připravovanou výše uvedenou krajskou soutěží v disciplínách TFA, kterou organizuje v areálu Stezky korunami stromů územní odbor Český Krumlov. Soutěž je po celý den přístupná široké veřejnosti. 

Vendula Matějů
tisková mluvčí HZS Jihočeského kraje

tel: 950 230 360
mobil: 725 035 023
e-mail: vendula.mateju@jck.izscr.cz